"OIKOS BERIT"

 

Jezu, który jesteś drogą i celem tej drogi
- prowadź mnie dalej i głębiej, w CIEBIE samego.
Jezu, który jesteś prawdą
- ogałacaj mnie ze mnie i ucz stawać się TOBĄ.
Jezu, który jesteś życiem
- dawaj mi życie tu na ziemi i potem w niebie.
Posłuż się mną jak chcesz, postaw mnie tam gdzie chcesz,
możesz mnie odstawić na bok,
wywyższyć dla TWEJ chwały
lub dla TWEJ chwały upokorzyć.
Możesz dać mi pełnię, możesz dać mi pustkę.
Możesz dać mi wszystko, możesz mi wszystko odebrać.
Chętnie i z radością poddam się TWEJ woli.
Chcę stać się domem dla CIEBIE,
a TY poślij mnie dalej i czyń ze mnie TWÓJ dom
dla moich braci i sióstr, zwłaszcza tych,
którzy CIĘ jeszcze nie poznali.
W braterskiej wspólnocie:
"niech nasza droga będzie wspólna,
niech nasza modlitwa będzie pokorna,
niech nasza miłość będzie potężna,
niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się taj nadziei może sprzeciwiać". (Św. Jan Paweł II)
Amen.

Maryjo, Arko Przymierza, módl się za nami.