PLAN FORMACJI NA ETAPIE ADAPTACJI

 1. Kurs "FILIP"
 2. Seminarium Wiary
  a. Wejście do grup domowych
  b. Spowiedź generalna
  c. Modlitwa wstawiennicza
  d. Modlitwa o wylanie Ducha Świętego
 3. Kurs "Animacji Modlitwy Charyzmatycznej"
  a. Konferencja o charyzmatach
 4. Kurs "Emaus"
  a.  Introdukcja biblijna

 

PLAN FORMACJI NA ETAPIE PEŁNEGO UCZESTNICTWA
 

1.   FORMACJA EWANGELIZACYJNA

 1. Kursy SNE
 2. Rekolekcje
 3. Uwielbienia
 4. Koncerty
 5. Ewangelizacje uliczne
 6. Inne

2.   FORMACJA KATECHETYCZNA

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego
 2. Dokumenty Soboru Watykańskiego II
 3. Modlitwa "Ojcze nasz"
 4. Błogosławieństwa
 5. Dekalog
 6. Przykazanie Miłości
 7. Encykliki, Adhortacje
 8. Pojęcia teologiczne ze słownika Diffura

3.   FORMACJA BIBLIJNA

 1. Introdukcja biblijna
 2. Lectio continua
 3. "Jak żyć Słowem Bożym na co dzień" ks. Wons
 4. "Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego" ks. Wons
 5. "Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego" ks. Wons
 6. "Rekolekcje ze św. Mateuszem: Powierzyć się Jezusowi", ks. Wons
 7. "Rekolekcje ze św. Markiem: Uwierzyć Jezusowi", ks. Wons
 8. "Rekolekcje ze św. Łukaszem: Pogłębić wiarę w Jezusa", ks. Wons
 9. "Rekolekcje ze św. Janem: Trwać w Jezusie", ks. Wons
 10. "Rekolekcje ze św. Piotrem: Ty wiesz, że Cię kocham", ks. Wons
 11. "Rekolekcje o Dziejach Apostolskich", ks. Wons

4.   FORMACJA DUCHOWOŚCI

 1. Pobożność ludowa
  1. Różaniec
  2. Koronka do Miłosierdzia Bożego
  3. Osobista pobożność do Matki Bożej
  4.  Osobista pobożność do swojego patrona
  5. Anioł Pański
  6. Akty strzeliste
  7. Pobożność do Anioła Stróża
  8. Inne

 2. Życie sakramentalne
  1. Sakrament Eucharystii
  2. Sakrament Pokuty i Pojednania
  3. Sakrament Małżeństwa

 3. Modlitwa
  1. Ogólne wprowadzenie do modlitwy
  2. Lectio divina
  3. Medytacje
  4. Liturgia Godzin
  5. Ojcostwo i macierzyństwo duchowe
  6. Rachunek sumienia
  7. Inne

 4. Podręczniki i konferencje z duchowości
  1. Filokalia "Teksty o modlitwie serca"
  2. "Reguły rozeznawania duchów" (ćwiczenia ignacjańskie)
  3. "Sztuka korzystania z własnych błędów" Franciszek Salezy
  4. "Traktat o miłości Bożej", Franciszek Salezy
  5. "Przewodnik grzeszników" św. Ludwik z Grenady
  6. "Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat Veni Creator" Raniero Cantalamessa
  7. "Wprowadzenie w modlitwę", św. Alfons Liguori
  8. "Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym", św. Alfons Liguori
  9. "Droga do świętości" ,św. Alfons Liguori
  10. "Wysławianie Maryi", św. Alfons Liguori
  11. "Stojąc przed bogiem", św. Alfons Liguori
  12. "Medytacje pasyjne i różańcowe", św. Alfons Liguori
  13. "Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu", św. Alfons Liguori
  14. "O głoszeniu Słowa Bożego", św. Alfons Liguori
  15. "Przygotowanie do śmierci", św. Alfons Liguori