Jesteśmy częścią Kościoła katolickiego, grupą osób różnego stanu, wieku i zawodu. Tworzymy wspólnotę przymierza - poprzez zobowiązanie wspólnej i indywidualnej modlitwy, formację, dzieła ewangelizacyjne i miłosierdzia, spotkania integracyjne i rekolekcyjne chcemy wzrastać w głębszym zjednoczeniu z Bogiem (wymiar wertykalny) i służbie drugiemu człowiekowi (wymiar horyzontalny). Te wymiary symbolizują umieszczone w naszym logo białe krzyże, pierwszy z nich wyraża życie wspólnotowe a drugi życie indywidualne. Każdy z nas sam, jak i we wspólnocie, chce rozwijać wymiar wertykalny i horyzontalny.

 

Spotykamy się w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Naszym duszpasterzem jest ks. Robert Patro, a patronem św. Rodzina.

 

Oikos (gr. dom) - berit (hbr. przymierze) czyli DOM - PRZYMIERZA, to słowa-klucze, które opisują duchowość wspólnoty. Są wpisane w znak krzyża i oznaczają jedność przymierza zawartego między nami a Bogiem, natomiast miejscem realizacji tego Przymierza jest dom.

Głównym charyzmatem naszej Wspólnoty jest bycie domem otwartym dla wszystkich, budowanie wspólnoty w sercu Kościoła, gdzie bez względu na swój stan życiowy ludzie odkrywają i realizują powołanie do świętości i głoszenia Ewangelii.

 

Wspólnota nasza to Przymierze Drogi, Prawdy i Życia, oparte na rozwoju indywidualnym i wspólnotowym.

 

ASPEKT INDYWIDUALNY   ASPEKT WSPÓLNOTOWY
 
     
 
     
 

 

Nasze życie w skrócie:

Spotykamy się co wtorek na mszy św. o 18.30. Po niej dzieci idą na katechezę (dla starszaków i maluchów), a my z rodzicami uczestniczymy w spotkaniu modlitewnym (uwielbienie lub adoracja) i nauczaniu duszpasterza.

Co dwa tygodnie dzielimy się doświadczeniem Boga w naszym życiu w małych grupach domowych, których animatorami są małżeństwa.

Każdy z nas należy także do jednej z wielu diakonii, które spotykają się w zależności od charakteru i potrzeb raz na tydzień, miesiąc lub kilka miesięcy.

Indywidualnie odmawiamy modlitwę Przymierza i każdego dnia rozważamy przez kilka minut Słowo Boże. Swą duchowość każdy rozwija m.in. poprzez systematyczne życie sakramentalne, praktykowanie pobożności ludowej, lekturę książek chrześcijańskich oraz uczestnictwo w dodatkowych kursach i rekolekcjach.

Raz w miesiącu w niedzielę przeżywamy wspólnotową Eucharystię, a po niej agapę.

Raz w roku, w okresie Adwentu przeżywamy weekendowe wyjazdowe rekolekcje oraz wspólnotowe spotkanie opłatkowe, a w okresie Wielkiego Postu dzień skupienia.

Raz w roku wyjeżdżamy razem nad jezioro, w celach integracyjnych. (Poza tym organizujemy szereg spotkań dla małżonków, bale karnawałowe dla dzieci, "wymianę ciuchów" dla kobiet, męskie spotkania dla panów, warsztaty dla rodziców oraz jednodniowe wycieczki rowerowe czy wspinaczkowe).

W diakoniach przygotowujemy i prowadzimy kursy ewangelizacyjne, spotkania młodych w diecezji, pielgrzymki mężczyzn, koncerty, rekolekcje dla szkół i zbiórki charytatywne.