Jesteśmy częścią Kościoła katolickiego, grupą osób różnego stanu, wieku i zawodu. OIKOS (gr. dom) – BERIT (hbr. przymierze) czyli DOM – PRZYMIERZA, to słowa-klucze, które opisują duchowość wspólnoty, którą tworzymy. Nasza nazwa oznacza przymierze zawarte między nami a Bogiem, natomiast miejscem realizacji tego Przymierza jest DOM.

Głównym charyzmatem naszej Wspólnoty jest bycie DOMEM otartym dla wszystkich, budowanie wspólnoty w sercu Kościoła, gdzie bez względu na swój stan życiowy ludzie odkrywają i realizują powołanie do świętości i głoszenia Ewangelii.